Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Adatkezelési tájékoztató

A Borszakkör Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1076 Budapest, Thököly út 8. VI. emelet 4., cégjegyzékszám: 01-09-300971, nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által, adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-104567/2018) – a továbbiakban: Borbázis Borkereskedés –, mint adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja az Ön (a továbbiakban: Érintett) információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért a Borbázis Borkereskedés a tulajdonában álló www.borbazis.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül történő, illetve a gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelési rendelkezéséket a jelen adatkezelési tájékoztatóban állapítja meg.

Jelen adatkezelési tájékoztató nem vonatkozik a Honlapon megjelenő harmadik személyek gazdasági tevékenységéhez, szolgáltatásaihoz, promócióihoz, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezeléseire.

A Borbázis Borkereskedés általi adatkezelésekre

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) alapján,
 2. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) alapján,
 3. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján (a továbbiakban: E-ker tv.),
 4. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 5. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény),
 6. valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk)

alapján kerül sor.

A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja az, hogy a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez és a szolgáltató nyújtáshoz be tudjuk Önt azonosítani.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Borbázis Borkereskedés által történő adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint – az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A regisztráció során Önnek az alábbi adatokat kell megadnia:

 • név,
 • értesítési telefonszám,
 • e-mail cím,
 • számlázási cím,
 • szállítási cím.

A regisztráció során – nem kötelező jelleggel – Ön további adatokat is megadhat a kiegészítő adatok címszó alatt, amennyiben úgy gondolja, hogy ez a Borbázis Borkereskedés által nyújtott szolgáltatás teljesítésének elősegítéséhez szükséges.

A Borbázis Borkereskedés vállalja, hogy a regisztráció során az Ön által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve, ha Ön kifejezetten hozzájárul a hírlevél-küldéshez.

A Borbázis Borkereskedés kijelenti, hogy nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vagy egyéb különleges személyes adatra vonatkoznak. Amennyiben a Borbázis Borkereskedés tudomást szerez arról, hogy bármely felhasználónk a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerünkbe, azt haladéktalanul törli.

A Borbázis Borkereskedés a regisztráció során megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az e-mail címének megadásakor Ön egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama a Honlapon történő regisztrációtól számított 10 év.

A HÍRLEVÉL-KÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja az, hogy Ön értesüljön a Borbázis Borkereskedés által meghirdetett eseményekről, borkóstolókról, legfrissebb promóciókról, akciókról, nyereményjátékokról, valamint legújabb termékeinkről.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön önkéntes hozzájárulása.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A hírlevél-küldésre történő feliratkozás során Önnek az alábbi adatokat kell megadnia:

 • név,
 • e-mail cím.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama a Honlapon történő regisztrációtól számított 10 év.

A MEGRENDELÉSSEL ÉS A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a Honlapon keresztül történő vásárlások teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, valamint a vásárlással kapcsolatos számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján a Borbázis Borkereskedést terhelő, Számviteli törvényben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A vásárláskor Önnek kizárólag a Honlapon történő regisztrációhoz szükséges adatokat kell megadnia, vagy ha már korábban regisztrált, akkor csak be kell jelentkeznie a felhasználónevével. Az Ön későbbi kényelmesebb vásárlása érdekében tároljuk továbbá megrendeléseit.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat a megrendelés leadásától számított 10 évig tároljuk.

A kiállított számlákat a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, a Borbázis Borkereskedés jogosult az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

A KOSÁRELHAGYÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Ha úgy lép ki a webáruházból, hogy a kosarában helyezett termékeket nem rendelte meg, a Borbázis Borkereskedés rendszere Önnek két nap múlva erről értesítő e-mailt küld, ha a hírlevél-küldéshez korábban már kifejezetten hozzájárult.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a Honlapon keresztül történő vásárlás során a kosárban felejtett termékekre figyelmeztetés, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése alapján.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A kiküldött emlékeztető e-maillel kapcsolatosan kezelt adatok köre az Ön adatait, amelyet a regisztráció során adott meg, a kosárban hagyott termék(ek) és annak ára, a kosár végösszege, valamint az Ön kifejezett hozzájárulása a direktmarketing célú megkereséshez.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatokat a kosárban történő elhelyezéstől számított 7 napig tároljuk.

AZ ADATKEZELÉSEK SORÁN MEGISMERT ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

Az adatokat elsődlegesen a Borbázis Borkereskedés ügyvezetése, illetve Borbázis Borkereskedés belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Borbázis Borkereskedés adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltetőt,) vesz igénybe.

ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉGÜNK, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Ön által leadott megrendelés teljesítése, valamint a Honlap üzemeltetése érdekében a Borbázis Borkereskedés adatfeldolgozókat vesz igénybe.

KISZÁLLÍTÁS

A Borbázis Borkereskedéssel kötött írásbeli szerződés alapján a DPD Futárszolgálat, mint adatfeldolgozó közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Az adatfeldolgozó az Ön nevét, címét és a telefonszámát kizárólag a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően az adatokat haladéktalanul köteles töröli.

Az adatfeldolgozó megnevezése: DPD Futárszolgálat (DPD Hungária Kft.)

Az adatfeldolgozó székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.

Az adatfeldolgozó elérhetősége: dpd@dpd.hu

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

Amennyiben a megrendeléskor a bankkártyával történő fizetést választotta, úgy a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a Barion Payment Zrt. biztosítja (Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013).

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a bankkártya adatai nem jutnak el Társaságunkhoz.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5

Az adatfeldolgozó elérhetősége: www.barion.com/hu

SZÁMLÁZÁS

Az adatfeldolgozó megnevezése: Octonull Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1085 Budapest, József körút 74.

Az adatfeldolgozó elérhetősége: www.billingo.hu

RENDSZERÜZEMELTETÉS

Az adatfeldolgozó megnevezése: ShopRenter.Hu Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 4028 Debrecen, Kassák út 129.

Az adatfeldolgozó elérhetősége: www.shoprenter.hu

LÁTOGATOTTSÁGI ANALITIKA

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatfeldolgozók a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen talál részletes felvilágosítást.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Google LLC

Az adatfeldolgozó székhelye: 600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

A Borbázis Borkereskedés az Ön által megadott személyes adatokat a fentiektől eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatainak harmadik személynek történő kiadása az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges, kivéve, ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik.

ADATBIZTONSÁG

A Borbázis Borkereskedés minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az Ön által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Az adatkezelés időtartamán belül Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. a tájékoztatáshoz és az adatokhoz való hozzáféréshez való jog,
 2. az adatok helyesbítéséhez való jog,
 3. az adatok törléséhez való jog,
 4. a tiltakozás joga.

Az adatkezelés időtartamán belül Ön bármikor tájékoztatást kérhet a Borbázis Borkereskedéstől személyes adatai kezeléséről. A Borbázis Borkereskedés a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles Önt tájékoztatni a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat.

Az adatkezelés időtartamán belül Ön bármikor kérheti, hogy a Borbázis Borkereskedés a személyes adatait helyesbítse. A kérésének a Borbázis Borkereskedés legkésőbb 30 napon belül köteles eleget tenni.

Önnek szintén joga van felszólítani a Borbázis Borkereskedést, hogy az adatait töröljük a nyilvántartásunkból. Társaságunk a törlés iránti kérésének legkésőbb 30 napon belül köteles eleget tenni. A törlés joga nem terjed ki különösen arra, ha a Borbázis Borkereskedést törvény kötelezi az adatok további tárolására (így például a számlázással összefüggésben).

Tájékoztatjuk Önt, hogy jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Borszakkör Kft. - Borbázis Borkereskedés

1068 Budapest, Király utca 54.

hello@borbazis.hu

JOGORVOSLAT ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Info tv., a GDPR, valamint Ptk. alapján Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), valamint jogosult jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulni.

A Borbázis Borkereskedés fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az ügyfelei előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, amely módosításokat az ügyfelek a Honlap és a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással elfogadnak.

Ha bármely olyan kérdés merül fel Önben, amelyre a tájékoztató nem ad választ, kérjük, küldje el kérdését a fenti elérhetőségek bármelyikére.

Budapest, 2018. május 25.